Stikkord: læring

  • Arbeidspsykologi og ledelse

    William Brochs-Haukedal (2017): Arbeidspsykologi og ledelse. Oslo: Fagbokforlaget. Boken er nyskrevet og et uttrykk for hvordan forskning, undervisning og praksis fremstår i dette faget og i arbeidslivet nå. Ellers er dette en pensumbok beregnet på studier i arbeidspsykologi og/eller ledelse i høyere utdanning. Kan også brukes i lederopplæring og -utvikling. Bokens tema er rettet mot […]

  • Sen start med ny læring

    Priscilla Sitienei fra Kenya ønsket å skrive ned sine memorarer for familien sin, men hun hadde aldri lært å lese og skrive. Så hun satte seg på skolebenken med sine oldebarn. Hun var da 90 år. Forskning og caser som det ovenfor viser at mennesker kan lære nye ferdigheter så lenge vi lever. Dette er […]