De fleste mener at de har en sjel, men er lite klare på hva dette er. Kaster vi blikket tilbake til begrepets opphav (la oss velge Platon for enkelhets skyld) ser vi at ordet sjel/psyche har mange likhetstrekk med vårt begrep «sinn» (engelsk «mind») og bevissthet.

Denne artikkelen er (som man forstår) ikke ferdig ennå. Det er en test på opprettingen av nettstedet.

Similar Posts