Priscilla Sitienei fra Kenya ønsket å skrive ned sine memorarer for familien sin, men hun hadde aldri lært å lese og skrive. Så hun satte seg på skolebenken med sine oldebarn. Hun var da 90 år.

Forskning og caser som det ovenfor viser at mennesker kan lære nye ferdigheter så lenge vi lever. Dette er motsetning til hva man trodde tidligere, eksemplifisert med Aristoteles tekst De Memoria et Reminiscentia fra hans Parva Naturalia. Her sammenligner han hukommelsen med en vokstavle (Tabula Rasa som den ble kalt senere). Ved fødselen er tavlen myk og lett pregbar, men etter hvert som vi blir eldre herdes den og blir vanskelig å skrive på, mente han.

I dag brukes begrepet Nevroplastisitet for å beskrive dette fenomenet, men nå vet vi at vi beholder plastisitet, dvs. «tavlens pregbarhet» livet ut. Men mange har opplevd at barn som må lære et nytt språk tilegner seg dette både raskere og bedre enn foreldrene. Vi opplevde dette selv da vi flyttet til USA for en periode. Til tross for at vi foreldrene hadde brukt engelsk aktivt i mange år før dette snakket hun som innfødt etter et par måneder. Vi tilegnet oss aldri dialekten på samme uanstrengte nivå som henne. Hun var ni år den gangen.

Mange har lignende erfaringer og skylder på hjernen. Men det finnes andre og bedre forklaringer: Barn har mindre lignende kunnskaper fra før og som forstyrrer innlæringen av nytt men lignende stoff. De blir som regel også eksponert for det nye i langt større grad fordi de har færre oppgaver i tillegg til innlæringen. Når det gjelder språk og mye annet er de også mindre engstelig for å gjøre feil og anvender derfor straks ny læring, noe som styrker prosessen. Det kan også være at de har skarpere sanser og derfor registrerer mer og bedre enn de voksne. Dette er ting som sammenlagt antakeligvis forklarer forskjellen bedre enn hjernen som sådan.

Nå skal det sies at hos svært unge er hjernen fremdeles i biologisk utvikling og derfor ekstra mottakelig for innlæring. Morsmålet er tross alt normalt lettere å bruke enn et senere innlært språk og det samme kan sies om barn som tidlig har lært å spille et eller flere instrumenter eller idrett. Men poenget er at dette spiller en langt mindre rolle enn man trodde tidligere.

Uansett hva du ønsker å mestre og uansett alderen din: Du kan lære det!

Similar Posts