Sjel og psykologi

De fleste mener at de har en sjel, men er lite klare på hva dette er. Kaster vi blikket tilbake til begrepets opphav (la oss velge Platon for enkelhets skyld) ser vi at ordet sjel/psyche har mange likhetstrekk med vårt begrep «sinn» (engelsk «mind») og bevissthet.

Denne artikkelen er (som man forstår) ikke ferdig ennå. Det er en test på opprettingen av nettstedet.

Av William

Jeg er psykolog og økonom av utdanning, og har arbeidet som psykolog og professor i fagene arbeidspsykologi og ledelse frem til 2020. Siden i fjor har jeg arbeidet som forfatter, rådgiver og foredragsholder innen arbeidspsykologi og ledelse. Leder- og personlig utvikling generelt er mitt spesialområde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.