Psykologi med mer

Jeg er psykolog og forfatter som arbeider med det som interesserer meg mest: såkalt «normalpsykologi» og som handler om menneskers utvikling og psykologiske vekst.

Tradisjonelt har akademisk psykologi vært mest orientert mot barn når det gjelder vekst og utvikling. De siste årene har imidlertid voksnes videreutvikling fått stadig større oppmerksomhet. Opplevd mening, selvrealisering, karriere, psykisk helse og eksistensielle dilemma er blant de mest vanlige temaene.

Her finner du særlig stoff om voksnes videreutvikling, læring av ferdigheter og selvledelse. Jeg har valgt hovedsakelig praktisk relevant materiale, men forankret i forskning når dette er relevant og naturlig.

Det er forskjellige typer innhold her og som er organisert i blant annet en blogg, sammendrag av bøker, egne og andres eksperimenter med trening og videre læring, og referanser til relevante kulturuttrykk. Noe av min egen produksjon finner du også referanser til.

Øverst på siden er lenker for å finne frem på nettsiden.

  • https://www.instagram.com/williambrox/
  • www.williambrochs-haukedal.com