Egne bøker

William Brochs-Haukedal (2017): Arbeidspsykologi og ledelse. Oslo: Fagbokforlaget.

Boken er nyskrevet og et uttrykk for hvordan forskning, undervisning og praksis fremstår i dette faget og i arbeidslivet nå. 

Ellers er dette en pensumbok beregnet på studier i arbeidspsykologi og/eller ledelse i høyere utdanning. Kan også brukes i lederopplæring og -utvikling. Bokens tema er rettet mot forståelse for mennesker i arbeids- og forretningslivet. Derfor inneholder den et kapittel om møteplassen mellom psykologi og mikroøkonomi, og et annet om arbeidets historie. Dette er tema som forutsettes kjent i andre lignende pensumbøker, men som i realiteten studenten må finne ut av selv. Erfaringsmessig er skaper dette i mange tilfeller misforståelser og dårlig læring.

Kapitteloversikt:

 1. Arbeidspsykologi og ledelse
 2. Hvordan vet vi det vi tror vi vet?
 3. Arbeidets historie
 4. Økonomiforståelse
 5. Arbeidsmotivasjon
 6. Kognisjon og beslutningsatferd
 7. Arbeid og helse
 8. Ledelse i organisasjoner
 9. Grupper og team
 10. Organisasjoner
 11. Endring og omstilling
 12. Fremtidens arbeidsliv

——————————————————————–

William Brochs-Haukedal (2019): Bare ledelse. Oslo: Fagbokforlaget.