Mindblown: a blog about philosophy.

 • Hvordan bli dyktigere i hva som helst

  Det man ikke har medfødt må man lære, og det gjelder det aller meste av det vi kan. Dette betyr i neste omgang at dess flinkere vi er til å lære, jo dyktigere blir vi i det vi trener på. Det er klart at noen er født med bedre forutsetninger enn andre til å utføre […]

 • Bare ledelse

  William Brochs-Haukedal (2019): Bare ledelse. Oslo: Fagbokforlaget.

 • Arbeidspsykologi og ledelse

  William Brochs-Haukedal (2017): Arbeidspsykologi og ledelse. Oslo: Fagbokforlaget. Boken er nyskrevet og et uttrykk for hvordan forskning, undervisning og praksis fremstår i dette faget og i arbeidslivet nå. Ellers er dette en pensumbok beregnet på studier i arbeidspsykologi og/eller ledelse i høyere utdanning. Kan også brukes i lederopplæring og -utvikling. Bokens tema er rettet mot […]

 • The Observing Self

  A.J. Deikman: The Observing Self. Mysticism and Psychotherapy. Reviewed by William Brochs-Haukedal  This is a book from 1982, and is very well known among humanist and transpersonal psychologists. It presents a perspective on the human mind and mental problems based on mysticism.  He starts by noting that the psychotherapy in the West is dominated by […]

 • Eksistensiell psykologi

  EN KORT INTRODUKSJON TIL EKSISTENSIELL PSYKOLOGI. Av P-E Binder (2020) (as the book is available in Norwegian only, this review is written in that language) Oppsummering av William Brochs-Haukedal.  Eksistensiell psykologi (heretter EP) er ikke det første en møter i psykologstudiet, men det er minst to grunner til å titte nærmere på denne delen av faget. For det første er […]

 • A Brief History of the Soul

  Summary/review by William Brochs-Haukedal Goetz, S. and Taliaferro, C. (2011): A brief history of the soul. The soul? Seriously? Most of us (that is we who were born, raised and educated in Scandinavia after WWII) have relegated the soul to the fairytales. Science and electric light took care of that. On the other hand, deep […]

 • Conscious (Harris, 2019)

  Conscious. A brief guide to the fundamental mystery of the mind (Annaka Harris, 2019) This book is about consciousness and a best seller at that. So what is the message that has pulled so many readers in? Annaka Harris starts with pointing out that there is a great mystery staring at us at every moment, […]

 • Sen start med ny læring

  Priscilla Sitienei fra Kenya ønsket å skrive ned sine memorarer for familien sin, men hun hadde aldri lært å lese og skrive. Så hun satte seg på skolebenken med sine oldebarn. Hun var da 90 år. Forskning og caser som det ovenfor viser at mennesker kan lære nye ferdigheter så lenge vi lever. Dette er […]

 • Psykologi og økonomi

  Dette er en test. Men når det er sagt er det sterke koplinger mellom økonomisk teori og psykologi.

 • Sjel og psykologi

  I litteraturen er ordet «sjel» oft ensbetydende med bevissthet.

Har du noen anbefalinger til blokker?