William Brochs-Haukedal (2019): Bare ledelse. Oslo: Fagbokforlaget.

Similar Posts