Velvære og personlig utvikling

Her finner du særlig stoff om voksnes videreutvikling, læring av ferdigheter og selvledelse. Jeg har valgt hovedsakelig praktisk relevant materiale, men forankret i forskning når dette er relevant og naturlig. 

Det er forskjellige typer innhold her og som er organisert i blant annet en blogg, sammendrag av bøker, egne og andres eksperimenter med trening og videre læring, og referanser til relevante kulturuttrykk. Noe av min egen produksjon finner du også referanser til.

Øverst på siden er lenker for å finne frem på nettsiden.