Jeg er psykolog og forfatter som arbeider med det som interesserer meg mest: såkalt «normalpsykologi» og som handler om menneskers utvikling og psykologiske vekst.

Tradisjonelt har akademisk psykologi vært mest orientert mot barn når det gjelder vekst og utvikling. De siste årene har imidlertid voksnes videreutvikling fått stadig større oppmerksomhet. Opplevd mening, selvrealisering, karriere, psykologisk helse og eksistensielle dilemma er blant de mest vanlige temaene. Faget Arbeidspsykologi har dessuten vektlagt tema som motivasjon, trivsel, effektivitet og ledelse – for å nevne de vanligste.

Her finner du særlig stoff om voksnes videreutvikling, læring av ferdigheter og selvledelse. Jeg har valgt hovedsakelig praktisk relevant materiale, men forankret i forskning når dette er relevant og naturlig.

Det er forskjellige typer innhold her og som er organisert i blant annet en blogg, sammendrag av bøker, egne og andres eksperimenter med trening og videre læring, og referanser til relevante kulturuttrykk. Noe av min egen produksjon finner du også referanser til. For tiden arbeider jeg med sammenhengene mellom det som tidligere ble fanget inn av uttrykket «sjel» og vår tids psykologifag.

Siden er under utvikling. Derfor er det ikke så mye innhold, men strukturen er omtrent på plass nå.

Øverst og nederst på siden er lenker for å finne frem på nettsiden.